Water you thinking?
Bring in the Dutch!

24 juni 2015

Op zondag 5 juli wielerde het Tour de France peloton vanuit Utrecht naar Zeeland. Over een parcours dat voor een groot deel bestaat uit de oer-Hollandse Deltawerken, met een finish in zee, ware het niet dat de Oosterscheldekering die daar nu tegenhoudt. Deze tweede etappe van de Tour was voor Rijkswaterstaat de aanleiding om op grootse manier aandacht te geven aan hoe Nederland omgaat met water en het veilig droog houden van het land. Daarvoor riepen zij kunstproducent Mothership aan boord waarmee zij samen ‘Bring in the Dutch’ bedachten. Een wereldwijd veelgehoorde kreet als er oplossingen moeten komen in de strijd tegen het water. Mothership schakelde ons in om een aantal Mwahdernistische teksten op dit thema los te laten. Deze zijn vrij imposant aangebracht op de Haringvlietdam, de Brouwersdam en op en in het Topshuis bij Neeltje Jans. Als belangrijkste koppeling aan ‘Bring in the Dutch!’ bedachten we de tekst ‘Water you thinking?’, want als je waar ook ter wereld aan water denkt, dan haal je de Nederlanders naar binnen. Met grote dank aan Rijkswaterstaat en Mothership. Foto Brouwersdam: Veerdonk Visuals. Foto EAU YEAH: Arjo van der Graaff.