Ik ben alleen niet ruimdenkend t.o.v. niet ruimdenkenden.