De kloof tussen warm en rijk wordt steeds kleiner.

De kloof tussen warm en rijk wordt steeds kleiner.