Het is wachten op de vergrijnzing van de bevolking.

Het is wachten op de vergrijnzing van de bevolking.